Lépjen be a TV-zés világába!
2019. augusztus 21. szerda 08:03

Felhasználási feltételek

A TV24 a Hír24 csoport tagja. A Hír24 felhasználási feltételeit itt találja

 

TV 24

Felhasználási Feltételek

 

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Digitális Média Kft.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett TV24 (http://www.tv24.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy tv24) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a TV24 bármely szolgáltatását igénybe veszi.  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1.      A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a Magyarországon elérhető televíziós műsorszolgáltatásokról, azok műsorrendjéről, és a műsorukra tűzött egyes műsorszámokról témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén, illetve a műsorszámokhoz és/vagy szereplőikhez kapcsolódó egyéb, érdeklődésre számot tartó információk ismertetése.

2.      A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmet élvező tartalma hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele, szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása, az oldalon megjelenő cikkekhez kapcsolódóan hozzászólás (továbbiakban: Hozzászólás) írásához illetve Felhasználó által megadott adatokkal aloldal létrehozásához felület biztosítása, stb.

3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

4.      Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a TV24 bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, reklámot, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III.    A regisztráció

1.      A szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe.
A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

2.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználói profilt.

3.      A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

4.      A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalom (lásd: Hozzászólás) valamint az általa közzétett adatok, információk a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.

5.      A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.  

 

IV.   Az egyes szolgáltatások

1.      Hozzászólás
Regisztrált felhasználók a Weboldalon megjelenő egyes tartalmakhoz, cikkekhez kapcsolódóan – fórumszerűen – saját tartalmat helyezhetnek el. A szolgáltatás keretén belül a Felhasználó által közzétett tartalmak nyilvánosak.

A Hozzászólás szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által szabott feltételeket betartja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes, hozzászólásokat is tartalmazó aloldalakat előzetes értesítés nélkül megszüntessen és/vagy ideiglenesen hozzáférhetetlenné tegyen.

A Szolgáltató szúrópróbaszerűen követi nyomon a Felhasználó által közzétett tartalmat a Moderálási Alapelveknek megfelelően. Kérjük, figyelmesen olvassa el a moderálási alapelveket!

 

2.      Testreszabás

A Felhasználó a Szolgáltató által felkínált egyes műsorrendekből kialakíthatja saját aloldalát (a továbbiakban: Testreszabás), amelynek keretében megjelölheti az általa preferált televíziós csatornákat, műsorokat, és így - bejelentkezés után – bármely számítógépről elérhető, egyedi műsorújság kialakítására nyílik lehetősége.

 

3.      Szavazás

A szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez, a Szolgáltató ezen véleménynyilvánításokat csak és kizárólag statisztikai adatok képzésére használhatja, mely adatok a Szolgáltatás keretein belül, egy automatizmus segítségével, összesítve érhetőek el. A szavazás eredménye nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

        

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1.      Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2.      A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3.      Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:

„Forrás: TV 24 www.tv24.hu

aloldal közvetlen (deep) linkje

4.      A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

VI. Felelősség

1.      Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2.      A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.      A Szavazás keretén belül közzétett sorrend kialakulásából adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.      A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi.

5.      A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például Hozzászólás formájában közzétett információkkal kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

6.      Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 

VII. Adatvédelem

1.      A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat (link) rendelkezik.

Budapest, 2009. január 15.

 

Fórum- és blogszabályzat

Küldetésünk, hogy oldalainkon a Fórumok és Blogok a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

Minden Felhasználó köteles az alábbi szabályok betartására.

(1)      Szolgáltató a Fórumok és Blogok tartalmát nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.

(2)      A felhasználók szabadon és általuk választott fantázianeveken (nickneveken) írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.

(3)     Egy Felhasználó egy napon, illetve azonos témában korlátozott számú topicot hozhat létre.

(4)      Tilos

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;

(b) a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;

(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;

(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;

(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok),

(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

(h) a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;

(i)     szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások,)

(j) szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely Szolgáltatással kapcsolatban; más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően,

(k) vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni

(l) bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;

(m) a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;

     (n) eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;

     (o) politizálni;

(p) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

A Fórumok és Blogok működésével kapcsolatban részteles információkat a Moderálási Alapelvekben (LINK) talál. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ott részletezett gyakorlatot!

 

Moderálási Alapelvek

 

A jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

1.       A moderátorok

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek esetében felmerülhet a Magyar Köztársaság jogszabályainak a megsértése.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül, hogy valamely felhasználót szankcionálni szükséges, valamint hogy Szolgáltató vagy meghatalmazottja jogi eljárást indítson.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Több témát érintő, kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes Weboldalra vonatkozóan.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A moderátorok hozzászólást csak különösen indokolt esetben törölnek. Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Fórumokon elérhető valamely információ jogsértő. A tv24 fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a tv24 jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: tv24@sanomabp.hu.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket.

A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely fórumot megtekinthetik. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

2.       Gyaníthatóan a Felhasználási Feltételekbe vagy jogszabályokba ütköző hozzászólások

A moderátorok elsősorban a felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra erre hivatkozik, vagy abból idéz.

 

Az egyes tilalmak részletesen:

(a) Trágár kifejezések, sértő szavak, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezések használata

Az, hogy egy hozzászólás trágár, agresszív, sértő vagy fenyegető-e (stb.), szubjektív. A moderátorok feladata eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében, a felhasználók védelmében és a Szolgáltató érdekeinek figyelembe vételével.. Amennyiben a témát (annak címéből vagy a hozzászólások jellegéből adódóan) egyértelműen használják 18 év alattiak is a moderátorok sokkal szigorúbbak, és a köznapi nyelvben gyakran használt, de esetleg megbotránkoztató szavak kifejezések használata esetén is fellépnek. Ugyanez vonatkozik a belinkelt vagy egyéb módon hivatkozott tartalmakra is.

Vannak olyan kijelentések, amelyek nem érik el azt a szintet, amely bűncselekményt vagy polgári jogi jogsértést valósít meg. A moderátoroknak ugyanakkor az is célja, hogy a felhasználók kellemetlenségek nélkül használják a szolgáltatásokat, ezért törölnek olyan hozzászólásokat is, amelyek saját megítélésük szerint alkalmas lehet arra, hogy másokban rossz érést keltsen, vagy ha azonos tárgyban több felhasználó ilyen irányú visszajelzését kapják (ilyen lehet például kismama topicokban a kismamák ijesztgetése betegségekkel vagy kisgyermek elvesztésével, vagy esküvői topickban válásról hosszasan és másokat bántóan beszélni)

 

(b) A személyeskedés, azaz olyan megjegyzés használata, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem

A fórum és blog nem a megfelelő színtér arra, hogy a felhasználók a személyes üzeneteket küldözgessenek és ügyeket intézzenek, így mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan tartalom, amely alkalmas arra, hogy másokat zavarjon, valamint szankcionálunk minden típusú személyeskedést: az összes aktív fél minimum 6 óra időtartamra kitiltásra kerül a topikról, függetlenül attól ki kezdeményezte a vitát. A tiltás időtartamában előfordulhatnak eltérések az egyes Felhasználók között a moderátor mérlegelése alapján. Közszereplők említése esetén a moderátorok fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket.

 

(c) Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), kérheti a szolgáltatótól a tartalmi azonnali eltávolítását. Ezért bizonyos esetekben a moderátoroknak nemcsak joga, de kötelessége is az eltávolítás. A szerzői joggal, védjegyoltalommal védett művek sérelmének lehetősége esetén a moderátorok mérlegelés nélkül cselekszenek.

 

(d) Személyes adatok (telefonszám, e-mail cím, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail-részletet elhelyezése) még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;

Minden személyes adatnak minősül, ami alkalmas arra, hogy egy természetes személyt azonosítson, vagy azzal kapcsolatba hozható (IRL-adat). Minden személyes adat közléséhez, közzétételéhez szükséges az érintett (az a természetes személy akinek az adatáról szó van) beleegyezése. A moderátoroknak sem idejük nincs annak vizsgálata, hogy az érintett megadta-e a hozzájárulását, se nem feladatuk annak eldöntése, hogy a hozzájárulás valós-e. Ezért minden olyan üzenet mérlegelés nélkül törlésre kerül, amely harmadik személy személyes adatát (így különösen a felsoroltakat) tartalmazza vagy tartalmazhatja.

A személyes adatokkal történő visszaélés bizonyos esetekben bűncselekményt valósít meg.

A „nick”-ek mögött mindig egy természetes személy áll, a moderátorok így kiterjesztően értelmezik a személyes adat fogalmát, a felhasználók védelme érdekében.

Hasonló védelem illeti meg a levéltitkot. A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 81. § (1) szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok (vagy üzleti titok) birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza vagy azzal egyéb módon visszaél.

 

(e) Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatást kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjelenítése

Még az arra kijelölt helyen sem lehet ízléstelen, megbotránkoztatóan obszcén tartalom. Ez kétségtelenül szubjektív kategória, a moderátorok a topic témáját is figyelembe veszik intézkedéseikkor.

Szexuális szolgáltatás kínálása szabálysértést valósíthat meg (a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 145. §), ezért amennyiben ennek lehetősége felmerül a moderátorok további mérlegelés nélkül cselekszenek.

 

(f)    Olyan termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok)

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik egy a Szolgáltató által működtetett nyilvános oldalon (legyen az fórum, blog), a Szolgáltató –bizonyos esetekben- felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. A moderátorok ezért haladéktalanul cselekszenek bármely termék forgalomba nem hozható termék említése esetén. Ugyancsak ide tartozik minden, aminek a forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

 

Az alábbi (nem teljes körű) felsorolás tartalmazza azokat a termékeket, amelyek például a fenti tilalomba ütköznek, és amelyek említése internetes környezetben gyakori:

·         gyógyszerek, dohánytermékek, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek,

·         dohánytermékek

·         hamis vagy hamisított termékek (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termékek, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is),

·         amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

·         lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek;

·         emberi, vagy állati szervek, szövetek;

·         fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok (tűzijáték), valamint a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb);

·         vállalati részvények, államkötvények, értékpapírok, kötvények, biztosítási kötvények vagy bármely más pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni kivéve a kézzelfogható olyan értékpapírokat, amelyeket gyűjtési céllal hirdetnek;

·         üdülési csekkek;

·         olyan berendezés, tárgy, eszköz vagy szoftver, amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz fűződő jog megsértésére;

·         régészeti leletek;

·         postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

·         kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;

·         aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

·         hamisítványok, hamis márka- vagy eredetjelzést feltüntető termékek;

·         olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

·         ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;

·         közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

·         diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan,

·         minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

·         olyan termékek, amelyek aukción történő értékesítésére az aukciót indító felhasználónak nincs jogosultsága, illetve a termék forgalmazója az ilyen értékesítést nem engedélyezi (különös tekintettel az MLM-rendszerben értékesített termékekre);

·         szexuális szolgáltatás.

(g) Olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő hivatkozás, amely az Szolgáltató (vagy annak vállalatcsoportja) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;

A Szolgáltató számos magazin és on-line tartalomszolgáltatás üzemeltetőjeként, könyvkiadóként, televíziós csatorna üzemeltetőjeként igényes és magas színvonalú termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó, rendkívül aktív és az egyik legjelentősebb résztvevője mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó- és médiapiacnak. A Szolgáltató elvárja a felhasználóitól, hogy ne használjanak olyan kijelentéseket, amelyekkel tevékenységeit, szolgáltatásait, termékeit becsmérlik.

 

(h) A moderátorok döntésének felülbírálata, és a törölt hozzászólások bármilyen módon történő újra elérhetővé tétele;

Rombolja a szolgáltatást az, aki a moderátorokat kijátssza ezért ezekben az esetekben a moderátorok mérlegelés nélkül törölnek.

 

(i)     A szolgáltatás szándékos hátráltatása (pl. flood, offtopic, script);

Tartalmi hátráltatás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólások.

Technikai hátráltatás: ilyen lehet különböző, oda nem illő alkalmazások, nagyméretű képek, hosszú szövegek bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások vagy linkek, képek, automatikusan induló file-letöltések, átirányítások és minden más olyan beavatkozás, ami akadályozza a szolgáltatás rendeltetésszerű használatát (például szöveg nélküli hozzászólások stb.). 

Az ismétlés (flood) akkor kerül szankcionálásra, ha nyilvánvalóan nem véletlen. A véletlen flood is szankcionálásra kerül, amennyiben több alkalommal fordul elő.

A scriptek, azaz olyan programok, alkalmazások, amik automatizáltan használják a felhasználó hozzáférését. nem engedélyezettek. Továbbá tiltottak az olyan programok amik automatikusan információkat gyűjtenek, ezzel igazságtalanul előnybe hozva annak használóját vagy felhasználók csoportját.

Ez vonatkozik, de nem korlátozott a következőkre: Bot-ok, Makrók, stb.

 

(j)      Többi felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban;

Bizonyos félrevezető magatartás bűncselekményt is valósíthat meg, (ilyen lehet például a gyűjtés kezdeményezése), de szankcionálásra kerül az is, ha egy felhasználó, szándékosan (például több alkalommal ellentmondásos információk adásával, valós tény hamis színben való feltüntetésével, vagy valótlan tény állításával) helytelen, valóságnak nem megfelelő vagy egymásnak ellentmondó információkat ad. Ezzel a többieket hozhatja veszélybe vagy kellemetlen helyzetbe, illetve sértheti harmadik fél érdekeit.

 

(k)      Más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve);

Tilos a Szolgáltatás megbízhatóságát veszélyeztetni azzal, hogy valaki szándékosan más nevében nyilatkozik, megtévesztve ezzel a többieket, és kellemetlenségeket okozva az illető felhasználónak.

 

 

(l)      Vállalkozások termékeinek becsmérlése, jó hírnevének megsértése;

A Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jóhírnév védelmére is. A jóhírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy való tényt hamis színben tüntet fel.

 

Mind a jó hírnév mind a véleménynyilvánítás szubjektív kategória, a moderátoroknak azonban nem feladata vizsgálnia véleménynyilvánítás és a tényállítás közötti különbségeket. Ezért minden esetben fellépnek, amely valamely vállalkozás termékének, szolgáltatásnak vagy magának a vállalkozásnak a lejáratára, becslésére irányul. Különösen abban az esetben, ha a hozzászólás hangneme nem kulturált.

 

(m)     Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;

 

Nehéz minden jogszabályba ütköző esetet kiragadni és tiltani, az élet mindig produkálhat újabb és újabb eseteket. Az alábbiakban ezért azokat a jogszabályokat soroljuk fel, amelyek megsértése gyakori internetes környezetben:

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk);

a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk);

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabálysértési törvény);

a reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény (Reklámtörvény);

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szerencsjátéktörvény).

 

(n)     A Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni.

Amennyiben egy felhasználó nem elégedett az Üzemeltető Szoláltatásaival, saját belátása szerint dönt, hogy igénybe kívánja-e venni azokat. Amennyiben azonban erre a többi felhasználót is buzdítja, nyilvános bojkottot kezdeményez, azzal olyan mértékű kárt okozhat, az üzemeltető jó hírnevén, általános megítélésén, hogy a kár enyhítése érdekében a moderátorok az ilyen hozzászólások esetén közbelépnek.

 

(o) A Hozzászólás szolgáltatás nem használható közvetlenül, vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására, tilos eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben.

Amennyiben ezen szabályt Felhasználó megsérti, a hozzászólás törlését követően a moderátor mérlegelése alapján kitiltásra kerül.

 

(p)     Mérlegelés nélkül törlésre kerül minden olyan hozzászólás, amely nyíltan vagy burkoltan politikai tartalmú, illetve amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.